De sociale bijstand

We kunnen in onze sociale bescherming twee systemen onderscheiden: de "klassieke sectoren" van de sociale zekerheid en de "sociale bijstand".

De sociale bijstand vormt een residueel vangnet voor diegenen die door de mazen van het socialezekerheidssysteem vallen. Concreet is sociale bijstand:

  • leefloon;
  • inkomensgarantie voor ouderen;
  • gewaarborgde gezinsbijslag;
  • tegemoetkomingen aan gehandicapten.