Algemene structuur: 3 stelsels en 7 takken

Het gehele klassieke socialezekerheidsstelsel valt globaal genomen uiteen in 3 stelsels: een stelsel voor werknemers (bijvoorbeeld bankbedienden, arbeiders in een autoassemblagebedrijf), een stelsel voor zelfstandigen en een stelsel voor (federale) ambtenaren. In deze brochure vertrekken we vanuit het werknemersstelsel en geven we de verschilpunten met de andere stelsels aan. De meeste mensen zijn immers aan het werknemersstelsel onderworpen.

De klassieke sociale zekerheid bevat 7 takken:

  1. rust- en overlevingspensioenen;
  2. werkloosheid;
  3. arbeidsongevallenverzekering;
  4. beroepsziekteverzekering;
  5. gezinsbijslag;
  6. verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
  7. jaarlijkse vakantie.

Voor zelfstandigen bestaat ook een sociale verzekering in geval van faillissement en een stelsel van moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen.