De sociale zekerheid in België

De klassieke sociale zekerheid in België bestaat uit drie stelsels en zeven takken. De sociale zekerheid zorgt voor vervangingsinkomens en aanvulling op het inkomen. Solidariteit is het centrale begrip van ons systeem. De sociale bijstand vormt tenslotte een residueel vangnet voor wie door de mazen van het net valt.