2021-08-25T00:00:00+02:00

Voor 11 euro per sessie naar de psycholoog vanaf 1 september

25 augustus 2021 - Een nieuwe overeenkomst tussen het RIZIV, de FOD Volksgezondheid en de sector maakt psychologische zorg vanaf 1 september voor iedereen betaalbaar.

De nieuwe overeenkomst maakt een onderscheid tussen psychologische zorg in de eerste lijn en gespecialiseerde psychologische zorg.

In de eerste lijn hebben volwassenen recht op:

  • 8 individuele sessies per jaar (11 euro/sessie), of
  • 5 groepsessies per jaar (2,5 euro/sessie).

Voor kinderen en adolescenten tot en met 23 jaar ligt dat aantal nog hoger.

Als patiënt kan je hiervoor terecht bij klinisch psychologen of orthopedagogen die een overeenkomst met een van de 32 lokale netwerken hebben ondertekend.

Meer informatie over deze overeenkomst vind je in het nieuwsbericht op de website van het RIZIV.