2022-03-17T00:00:00+01:00

De evolutie van de integratietegemoetkoming

17 maart 2022 - Personen met een handicap kunnen onder meer beroep doen op een integratietegemoetkoming (IT). Deze tegemoetkoming maakt deel uit het Belgische sociale bijstandsstelsel. Met een integratietegemoetkoming kan een persoon met een handicap kosten compenseren die het gevolg zijn van zijn of haar beperking, en zo deelnemen aan het maatschappelijke leven.

In deze Cijfers in de kijker bekijken we de evolutie van het aantal IT-rechthebbenden door de jaren heen, en proberen we mogelijke factoren die bijdragen aan deze evolutie in kaart te brengen. We belichten ook een aantal leeftijds- en genderspecifieke trends.