2021-03-12T00:00:00+01:00

COVID en mentale gezondheid op website Stress en Burn-out

12 maart 2021 - Het netwerk Mental Health @ Work lanceert een rubriek 'COVID-19' op de website Stress en Burn-out. Die nieuwe rubriek biedt informatie en maatregelen rond het coronavirus en onze mentale gezondheid.

Door de aanhoudende gezondheidscrisis neemt de impact op het geestelijk welzijn van de bevolking toe, en verhogen de risico’s op stress en burn-out aanzienlijk.

Enkele jaren geleden zag de website Stress en Burn-out het licht als een instrument voor de preventie van psychische aandoeningen die te maken hebben met het werk. Vandaag lanceert het netwerk Mental Health @ Work, een samenwerkingsverband tussen diverse federale instellingen (FOD VVVL, FOD WASO, FEDRIS, RIZIV, HGR, FOD SZ, EMPREVA, BOSA en het Planbureau) op die site de nieuwe rubriek 'COVID-19' met relevante informatie en maatregelen.

Enkele thema’s die aan bod komen:

  • Vergoeding eerstelijnspsychologische zorg voor iedereen
  • Pilootproject burn-out: een gratis begeleidingstraject voor werknemers uit de ziekenhuis- en zorgsectoren
  • Impact op de geestelijke gezondheid en psychosociale opvang
  • Uitzonderlijke maatregelen geneeskundige verzorging en uitkeringen
  • Organisatie van het werk (informatie werkgevers en telewerk)
  • Periodiek rapport van Werkgroep Sociale impact COVID-19

De rubriek wordt regelmatig aangevuld met relevante maatregelen en studies. Raadpleeg hem op de website Stress en Burn-out.