2022-05-16T00:00:00+02:00

Conferentie Niet-opname van sociale rechten in België: omvang, oorzaken en mogelijke oplossingen

16 mei 2022 - Op donderdag 23 juni organiseren de FOD Sociale Zekerheid en het TAKE Consortium een conferentie over de niet-opname van sociale rechten. Op de conferentie worden de eindresultaten van het BELMOD-project en het TAKE-project voorgesteld.

Het doel van deze twee projecten was een analyse van de Belgische maatregelen tegen de niet-opname (non-take-up) van sociale rechten, een belangrijk thema in de strijd tegen armoede en sociale exclusie.

De volgende sprekers zijn al bevestigd: minister Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke integratie, belast met armoedebestrijding), minister Frank Vandenbroucke (Sociale zaken en Volksgezondheid), Peter Samyn (FOD Sociale Zekerheid), Aziz Naji (Belspo), Frank Robben (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid), Alexandre Lesiw (POD Maatschappelijke Integratie), Daniil Gvardeitsev (RIZIV), Henk Van Hootegem (Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting) en Caroline Van der Hoeven (Belgisch Netwerk Armoedebestrijding).

Wil je deelnemen aan de conferentie? Het definitieve programma en de inschrijvingslink worden binnenkort verspreid en gepubliceerd op de website van de FOD Sociale Zekerheid.