2022-03-11T00:00:00+01:00

Berekening integratietegemoetkoming gunstiger

11 maart 2022 - Goed nieuws voor personen met een handicap die een integratietegemoetkoming (IT) ontvangen. De verdiengrens wordt opgetrokken, waardoor een aantal mensen een herziening van hun toelage kunnen verwachten.

Voor de berekening van de integratietegemoetkoming (IT) geldt een vrijstellingsgrens. De regering heeft die grens onlangs gevoelig verhoogd, zowel voor inkomen uit arbeid als voor vervangingsinkomsten. Deze regeling geldt vanaf 11/03/2022.

Hierdoor zullen ongeveer 50.000 mensen kunnen genieten van een herziening van hun integratietegemoetkoming (IT), en dit met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2021. Het Koninklijk Besluit van 1 februari 2022, gepubliceerd op 11 maart 2022, wijzigt het bestaande Koninklijk Besluit van 6 juli 1987 over de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en de integratietegemoetkoming (IT).