Mantelzorg door zelfstandigen

Waarop heb ik recht?

Ben je zelfstandige en verstrek je zorgen aan een naaste, dan kun je genieten van bepaalde maatregelen:

  • een forfaitaire uitkering gedurende maximaal 12 maanden
  • een vrijstelling van bijdragen voor maximaal 4 kwartaalbijdragen
  • een behoud van rechten met name op vlak van pensioen

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Je moet steeds aan de volgende voorwaarden voldoen

  • je onderbreekt tijdelijk je zelfstandige activiteit (volledig of gedeeltelijk) gedurende minimum 1 maand en maximum 12 maanden.
  • tijdens je onderbreking geef je zorgen aan je gehandicapt kind of aan een naaste (partner, bloed- of aanverwant tot de tweede graad of gezinslid) die getroffen is door een ernstige ziekte of die zich op het einde van zijn leven bevindt (palliatieve zorgen).
  • je bent zelfstandige of helper in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot, gedurende de 2 kwartalen die het kwartaal van het begin van de onderbreking voorafgaan en tijdens alle kwartalen van de onderbreking.
  • je bent in orde met de sociale bijdragen voor de 2 kwartalen die het kwartaal van het begin van de onderbreking voorafgaan.

Wat moet ik doen?

Je moet een aanvraag indienen bij je socialeverzekeringsfonds, voor je je zelfstandige activiteit onderbreekt.

Deze aanvraag bevat

  • een medisch attest in geval van palliatieve zorgen of ernstige ziekte
  • een verklaring op eer in geval van gedeeltelijke onderbreking

Voor meer informatie neem je contact op met je socialeverzekeringsfonds.

Hoeveel bedraagt de uitkering?

De uitkering in het kader van de mantelzorg bedraagt 1.245,23 euro per maand in geval van volledige onderbreking en 662.62 euro per maand in geval van gedeeltelijke onderbreking.