De verhoogde tegemoetkoming

Heb ik recht op de verhoogde tegemoetkoming?

Dankzij de verhoogde tegemoetkoming zijn raadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatie enzovoort goedkoper. Je hebt automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming als je:

  • gedurende 3 maanden een leefloon van het OCMW geniet,
  • de inkomensgarantie voor ouderen geniet,
  • de toelage voor personen met een handicap geniet, toegekend door de Federale overheidsdienst sociale zekerheid,
  • een kind bent met een erkende handicap van minstens 66%,
  • een niet-begeleide minderjarige vreemdeling bent, of
  • een weeskind bent dat beide ouders verloren heeft.

Ook in bepaalde andere gevallen heb je hier recht op, maar dan moet je een aanvraag indienen bij je ziekenfonds. Je ziekenfonds kan je meer informatie geven.