Het Bijzonder Solidariteitsfonds

Heb ik recht op een tegemoetkoming van het Bijzonder Solidariteitsfonds?

Het Bijzonder Solidariteitsfonds is een bijkomend vangnet naast de ‘gewone’ dekking van de verplichte ziekteverzekering. Dit fonds geeft aan patiënten met een zeer ernstige aandoening een financiële tegemoetkoming voor bepaalde medische verstrekkingen waarvoor geen terugbetaling is en die aan bepaalde criteria voldoen. De belangrijkste criteria:

  • de verstrekking is duur,
  • de wetenschappelijke waarde en doeltreffendheid van de verstrekking zijn op een gemotiveerde wijze en in ruime mate erkend door de gezaghebbende medische instanties,
  • de verstrekking is voorgeschreven voor de behandeling van je vitale functies die bedreigd zijn,
  • een andere behandeling die voor terugbetaling of voor een andere bron van financiering in aanmerking komt, is voor jou onmogelijk,
  • de verstrekking is voorgeschreven door een geneesheer-specialist, gespecialiseerd in je aandoening.