Aansluiting bij een ziekenfonds

Lidmaatschap van een ziekenfonds

Iedereen moet aangesloten zijn bij een ziekenfonds omĀ  gezondheidszorgen (bij ziekte of hospitalisatie) terugbetaald te krijgen en vergoedingen bij arbeidsongeschiktheid te ontvangen.

Als je niet bent aangesloten bij een ziekenfonds, of je bent niet in ordeĀ  met je bijdragen helpt het OCMW je om je zaken in orde te maken met het ziekenfonds. Ofwel sluit het OCMW je aan bij een ziekenfonds van je keuze, ofwel regulariseert het jouw situatie bij je ziekenfonds, als je niet meer in orde bent.

Verplichting tot aansluiting bij een ziekenfonds

Als je een beroep doet op het OCMW voor gelijk welke steun of dienst, moet het OCMW in principe nagaan of je wel degelijk in orde bent bij het ziekenfonds. Deze controle gebeurt in het kader van het sociaal onderzoek.

Als het OCMW tijdens het sociaal onderzoek opmerkt dat je niet in orde bent met het ziekenfonds, is het verplicht om je situatie in orde te brengen.

Om recht te hebben op dringende medische hulp, moet je behoeftig zijn.