Sociaal Stookoliefonds

Wat is het sociaal stookoliefonds?

Het OCMW kent een toelage toe, zodat de begunstigden hun woning kunnen verwarmen.

Dit sociaal stookoliefonds is van toepassing voor:

  • huisbrandolie;
  • lamppetroleum (type c);
  • bulkpropaangas.

Het sociaal stookoliefonds is niet van toepassing voor:

  • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet,
  • propaangas en butaangas in flessen.

Het fonds werkt het ganse jaar.

Heb ik recht op een verwarmingstoelage?

Er bestaan drie categorieën van personen die recht hebben op de verwarmingstoelage:

  • 1ste categorie: gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (leefloon, inkomensgarantie voor ouderen, maatschappelijke dienstverlening, handicap...).
  • 2de categorie: personen met een laag inkomen. Het bedrag van het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van jouw gezin mag niet hoger zijn dan 16.965,47 euro vermeerderd met 3.140,77 euro per persoon ten laste. Wanneer het volledige gezin de verhoogde tegemoetkoming geniet, wordt er geen onderzoek naar de inkomens uitgevoerd.
  • 3de categorie: personen met een schuldoverlast. Wanneer je een collectieve schuldenregeling hebt of in schuldbemiddeling bent en het OCMW heeft vastgesteld dat je de verwarmingsfactuur niet kan betalen, kan je een verwarmingstoelage krijgen.

Hoe krijg ik een verwarmingstoelage?

Je moet je aanvraag indienen bij het OCMW van jouw gemeente binnen de 60 dagen na de levering. De levering moet gebeuren tussen 1 januari en 31 december van het lopende jaar.

Wat is het bedrag van de verwarmingstoelage?

Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter.

Per verwarmingsperiode en per gezin dat in dezelfde woning verblijft, wordt deze toelage toegekend voor maximum 1.500 liter.

Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een vaste toelage van 210 euro.