Huurwaarborgen

Wat is de huurwaarborg?

De huurwaarborg bestaat over het algemeen uit een som geld. Deze som dient als garantie voor de persoon die een woning verhuurt (over het algemeen de eigenaar), voor het geval hij niet zou worden vergoed wanneer de huurder zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de huurder:

 • de huur niet betaalt op de overeengekomen tijdstippen,
 • de gehuurde woning niet onderhoudt,
 • de herstellingen die hij moet uitvoeren niet doet,
 • de gehuurde woning op het einde van het huurcontract in slechte staat achterlaat, enz.

Om steun te genieten voor jouw huurwaarborg, moet je je aanvraag indienen bij het OCMW van jouw gemeente.

Hoe krijg ik steun van het OCMW voor mijn huurwaarborg?

Om steun te kunnen genieten van het OCMW voor het samenstellen van een huurwaarborg moet je aan 3 voorwaarden voldoen. Op het ogenblik dat jouw aanvraag wordt ingediend, zal het OCMW controleren of je wel degelijk aan de 3 voorwaarden voldoet. Hiervoor zal het jou enkele vragen stellen en, indien nodig, een bezoek ter plaatse uitvoeren.

 1. Je moet jouw gewoonlijke en effectieve verblijfplaats hebben op het Belgisch grondgebied. De effectieve en gewoonlijke verblijfplaats is de plaats waar jij of jij en je gezin normaalgezien wonen. Het is jouw taak om te bewijzen dat jouw woonplaats zich in België bevindt. Je kan dit bewijzen met een identiteitsdocument of met ieder ander verblijfsdocument.
 2. Je bevindt je in staat van behoeftigheid. Het OCMW moet beoordelen of je behoeftig bent. Hiervoor zal het een sociaal onderzoek uitvoeren dat tot doel heeft jouw financiële, sociale en medische toestand op te stellen.
 3. In principe zal het OCMW oordelen dat je in staat van behoeftigheid bent wanneer je niet in staat bent om minstens een van de volgende zaken te doen:
  • jezelf huisvesten;
  • jezelf voeden;
  • jezelf kleden;
  • je hygiëne verzekeren, of
  • toegang hebben tot gezondheidszorg.
 4. De toekenning van steun in de vorm van een tussenkomst voor het samenstellen van een huurwaarborg is noodzakelijk. Het OCMW is verplicht om deze noodzakelijkheid vast te stellen. Hiervoor zal het jou enkele vragen stellen en je vragen om enkele documenten in te vullen.