Doorgangswoningen

Wat is een doorgangswoning?

Een doorgangswoning is een woning die het OCMW voor een korte periode verhuurt aan mensen die zich in een noodsituatie bevinden.

De bewoningsovereenkomst wordt gesloten voor een duur van 6 maanden en kan eenmaal verlengd worden.

Het verblijf in de doorgangswoning biedt een tijdelijke woonzekerheid. Tijdens deze periode kan je een duurzame oplossing voor de huisvestingssituatie zoeken. Hierdoor wordt vermeden dat mensen in een neerwaartse spiraal van bestaansonzekerheid terecht komen.

Voor wie zijn de woningen bestemd?

Een doorgangswoning biedt een antwoord op je huisvestingssituatie als je niet over een woning beschikt:

  • omdat de jouwe onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard,
  • omwille van een gerechtelijk bevel tot uitdrijving,
  • omwille van familiale conflicten,
  • omwille van een ramp zoals een brand of overstroming, of
  • omdat je dakloos bent.

Een doorgangswoning biedt dus geen oplossing voor mensen die willen verhuizen omdat hun huur te hoog is, of voor asielzoekers die zich installeren op het territorium van de gemeente.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Het OCMW zal elke aanvraag apart moeten onderzoeken.

Hoe vind ik een doorgangswoning?

Een dakloze kan zich richten tot het OCMW van de gemeente waar hij zich bevindt.