Daklozen

Het recht op een behoorlijke huisvesting staat in de grondwet ingeschreven. Iedereen heeft een (t)huis nodig waar hij of zij zich goed kan voelen. Het is daarom van belang dat je goed geïnformeerd bent over je rechten. Als dakloze kan je steun krijgen van het OCMW. Het OCMW zal je staat van behoeftigheid onderzoeken.

Welke hulp biedt het OCMW aan daklozen?

Het OCMW kan op verschillende manieren helpen. Wanneer je als dakloze aan de wettelijke voorwaarden voldoet, heb je bijvoorbeeld recht op maatschappelijke integratie (het leefloon). Maar ook als dat niet het geval is, zal het OCMW altijd nagaan wat het voor je kan doen.

Een dakloze kan bij het OCMW terecht voor:

 • een leefloon
 • een installatiepremie
 • dringende medische hulp (doktersbezoek, onderzoek, verzorging, geneesmiddelen ...)
 • maatschappelijke dienstverlening, al dan niet financieel
 • hulp bij het beheer van schulden
 • steun, raad, aanmoediging …

Welk OCMW?

Als je niet in een instelling verblijft, kan je terecht bij het OCMW van de gemeente waar je feitelijk verblijft.

Als je in een instelling (bijvoorbeeld een onthaaltehuis) verblijft, doe je een beroep op het OCMW van de gemeente waar je was ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister op het ogenblik van je opname voor je hoofdverblijf.

Vind je OCMW op de OCMW-adressenlijst (pdf).

Installatiepremie

Een installatiepremie is een som geld die je helpt om je te installeren in een woning. Je kunt er bijvoorbeeld meubels van kopen of aansluitingen voor water of gas mee betalen.

Je hebt recht op een installatiepremie als je aan de drie volgende voorwaarden voldoet:

 1. Je ontvangt een (aanvullend) leefloon of een ander vervangingsinkomen van de sociale zekerheid, zoals een werkloosheidsvergoeding of een invaliditeitsuitkering. Als je werkt, moet je inkomen lager zijn dan het leefloon plus 10 %.
 2. Je hebt een woning gevonden (je bent dus niet langer dakloos).
 3. Je hebt nog nooit een installatiepremie ontvangen.

We gebruiken de volgende definities:

 • dakloos zijn = je woont op straat, in een kraakpand, in een opvangtehuis, bij iemand die je voorlopig opvangt, in de gevangenis, in een gemeenschap voor daklozen
 • een woning vinden = een kamer of een appartement huren of mogen gebruiken als hoofdverblijfplaats, waarin je alleen woont of samen met personen die je vrij hebt gekozen

Het bedrag van je installatiepremie is altijd het maandbedrag van de leeflooncategorie 'persoon met gezinslast', of je nu een gezin hebt of niet.

Referentieadres

Voor het toekennen van een leefloon kan het OCMW niet eisen dat je een woonplaats hebt of ingeschreven bent in het bevolkingsregister. Voor sommige andere rechten (zoals recht op kinderbijslag, stemrecht, werkloosheidsvergoeding …) moet je wel een officiële woonplaats hebben. Daarvoor moet je dus ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Dat kan ofwel met een hoofdverblijfplaats, ofwel met een referentieadres. Als dakloze heb je geen hoofdverblijfplaats, maar kan je dus toch in het register van een gemeente worden ingeschreven door een referentieadres op te geven.

Er zijn twee mogelijkheden:

 1. Inschrijving bij een private persoon die in de gemeente is ingeschreven, en die ermee akkoord gaat om jouw post te ontvangen en te bezorgen.
 2. Inschrijving bij het OCMW van de gemeente waar je feitelijk verblijft.