Daklozen

OCMW-steun en daklozen

Een dakloze kan steun genieten van het OCMW. Hiervoor kan hij zich richten tot het OCMW van de gemeente waar hij feitelijk verblijft. Het OCMW zal de staat van behoeftigheid van de persoon onderzoeken.

Een dakloze kan zich tot het OCMW richten voor:

  • een leefloon,
  • een installatiepremie,
  • dringende medische hulp (bezoek van een arts, onderzoek, verzorging, medicatie...)
  • een al dan niet financiële maatschappelijke dienstverlening,
  • hulp voor het beheer van de schulden,
  • steun, advies, aanmoedigingen enz.,