Hulp bij huisvesting

Het OCMW verzekert de huisvesting van iedereen die dit zelf niet kan betalen. Vond je een geschikte woning, maar ben je niet in staat de gevraagde huurwaarborg te betalen? Het OCMW schiet je, onder strikte voorwaarden, het bedrag voor.

Als dakloze kan je beroep doen op het OCMW van je gemeente voor diverse tegemoetkomingen, medische en maatschappelijke hulp, schuldbemiddeling, … Het kan je ook tijdelijk huisvesten in een doorgangswoning. Deze woningen verzekeren de tijdelijke huisvesting van personen die zich in noodsituatie bevinden. Op die manier voorkomt het OCMW dat mensen in een neerwaartse spiraal van bestaansonzekerheid terecht komen.

Hetzelfde geldt voor ouderen. Wanneer je voldoende eigen middelen hebt, betaal je je verblijf in een rusthuis zelf. Kan je de rusthuisopname niet met je inkomen betalen? Er wordt dan aan je onderhoudsplichtigen gevraagd het bedrag bij te passen. Beschikken ook zij over onvoldoende inkomen, dan vult het OCMW, onder bepaalde voorwaarden, het tekort aan.