Voorschot op sociale uitkeringen

Wat is een voorschot op sociale uitkeringen?

Wanneer je een aanvraag indient om een sociale uitkering te genieten waar je recht op hebt, kan de behandeling van deze aanvraag veel tijd in beslag nemen. Je zal dus niet van de ene dag op de andere de som geld ontvangen die aan jou verschuldigd is.

Het OCMW kan je een voorschot geven voor de tijd dat de instelling die jouw aanvraag tot sociale uitkering behandelt, een uitspraak doet over jouw dossier. Zo kan je voorzien in jouw behoeften, dankzij de voorlopige financiële steun van het OCMW, zonder de gevolgen te ondergaan van een te lange behandelingstermijn van jouw aanvraag tot sociale uitkering.

Om een voorschot te ontvangen op sociale uitkeringen, moet je een aanvraag indienen bij het OCMW van jouw gemeente.

Wat zijn de voorwaarden?

In principe zal het OCMW jou een voorschot toekennen op sociale uitkeringen, wanneer je aan twee voorwaarden voldoet.

  1. Je bent behoeftig.

Om een voorschot te ontvangen op sociale uitkeringen van het OCMW, moet je behoeftig zijn.

Het OCMW moet beoordelen of je behoeftig bent. Hiervoor zal het OCMW een sociaal onderzoek uitvoeren dat tot doel heeft jouw financiële, sociale en medische toestand op te stellen.

In principe zal het OCMW oordelen dat je in staat van behoeftigheid bent wanneer je niet in staat bent om minstens een van de volgende zaken te doen:

  • jezelf huisvesten,
  • jezelf voeden,
  • jezelf kleden,
  • jouw hygiëne verzekeren, en
  • toegang hebben tot gezondheidszorg.
  1. Je hebt recht op een sociale uitkering.

Om een voorschot te ontvangen op sociale uitkeringen door het OCMW, moet je in principe beschikken over een recht op een sociale uitkering.

Het OCMW zal met jou onderzoeken hoe het zit en zal jou helpen om ofwel jouw aanvraag tot sociale uitkering in te dienen bij de bevoegde instelling, ofwel jou in te lichten over de stand van zaken van jouw dossier bij de instelling die dit behandelt.