Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Wat en voor wie?

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) wordt toegekend aan de persoon met een handicap van 65 jaar of ouder die door een vermindering van zelfredzaamheid bijkomende onkosten heeft.

Vanaf 1 juli 2014 valt de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden onder de bevoegdheid van gemeenschappen of gewesten. Tot eind 2016 werd de THAB voor alle Belgen verstrekt door de FOD Sociale Zekerheid. Sinds 1 januari 2017 is de bevoegdheid voor de Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB) overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap voor alle inwoners van Vlaanderen. Op termijn zullen ook de Duitstalige Gemeenschap en het Waalse gewest de THAB-dossiers voor hun grondgebied overnemen, maar daarvoor is nog geen timing vastgesteld.

Woon je in Vlaanderen ?

Hoe vraag ik de tegemoetkoming aan?

Vanaf 1 januari 2017 kan wie in Vlaanderen woont geen tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB) meer aanvragen bij de FOD Sociale Zekerheid. Hiervoor kan je voortaan terecht bij de zorgkas van je ziekenfonds of bij de Vlaamse Zorgkas.  Hoewel deze optie om technische redenen nog beschikbaar zal zijn in de toepassing My Handicap van de FOD tot eind januari, mag je deze dus niet kiezen. Neem contact op met je zorgkas om de THAB-aanvraag te doen. Je vindt meer informatie op: http://www.vlaamsezorgverzekering.be/

Wat gebeurt er verder?

De medische evaluatie van je handicap gebeurt voorlopig nog door de FOD Sociale Zekerheid. Van zodra je je aanvraag hebt ingediend bij de zorgkas van je ziekenfonds of bij de Vlaamse Zorgkas, ontvangt de DG Personen met een handicap van de FOD een elektronisch bericht van jouw aanvraag. De DG Personen met een handicap neemt zelf contact op met jouw behandelend arts voor de nodige informatie. Indien deze informatie onvoldoende is om je handicap te evalueren, word je uitgenodigd op een medisch onderzoek. Je ontvangt hiervoor een brief van de FOD of van je zorgkas.

Wil je hulp?

Neem contact op met je zorgkas om je te helpen om de aanvraag in te dienen. Je vindt meer informatie op (link naar overzichtspagina) en op www.vlaamsesocialebescherming.be

Wat als ik al een THAB-dossier heb?

Wie in 2016 al een THAB ontving van de FOD Sociale Zekerheid en in hetzelfde gewest blijft wonen, hoeft verder niets te doen en zal de betalingen blijven ontvangen. Enkel wie verhuist naar een ander gewest of een nieuwe aanvraag voor een THAB indient, moet contact opnemen met de FOD (in Wallonië en de Duitstalige gemeenschap) of de zorgkas (in Vlaanderen). Een overzicht van wat je in jouw specifieke situatie moet doen en met wie je contact kan opnemen, vind je op de site van de DG Personen met een handicap.

Bepaalde of onbepaalde duur?

De arts kan beslissen om je handicap maar voor een bepaalde periode te erkennen als hij denkt dat je medische situatie nog zal verbeteren. Dit is vaker het geval voor kinderen. Als je medische toestand stabiel is, zal hij beslissen om je handicap voor onbepaalde duur te erkennen. Veranderingen in je situatie kunnen soms een impact hebben op je tegemoetkoming(en). In dat geval is het belangrijk de wijziging op tijd te melden! Lees de rubriek "Persoonlijke situatie verandert" op de website Personen met een handicap.

Welk bedrag krijg ik?

Het inkomen van je huishouden beïnvloedt je recht op een THAB. Je kunt zelf schatten op welk bedrag je recht zou kunnen hebben met de simulatietool. Als je de wetgeving onvoldoende kent, is het niet eenvoudig om de simulatie zelf uit te voeren. Contacteer daarom de sociale werkers van je zorgkas of de Vlaamse zorgkas. Tegemoetkomingen worden maandelijks uitbetaald. Je eerste tegemoetkoming wordt betaald in de maand die volgt op de officiële beslissing. Als je tegemoetkoming lager is dan 15,11 euro per maand en betaald wordt via een postassignatie, dan wordt ze jaarlijks uitbetaald. Ook in Vlaanderen zullen de tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden voorlopig verder worden uitbetaald door de FOD Sociale Zekerheid.

Woon je in het Waals gewest, in de Duitstalige Gemeenschap of in Brussel? 

Dan kan je je aanvraag nog steeds indienen bij de FOD Sociale Zekerheid via My Handicap  Heb je al een THAB-dossier bij de FOD, dan blijft dit behouden. De betalingen lopen verder en u hoeft verder niets te doen.


 

Wat zijn de voorwaarden?

  • Je moet minstens 65 jaar zijn. Je kunt de tegemoetkoming aanvragen vanaf je vijfenzestigste verjaardag.
  • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. (Je kunt ook een tegemoetkoming krijgen als je als vreemdeling ingeschreven bent.)
  • Je moet gedomicilieerd zijn in België en er werkelijk verblijven.
  • De arts van de DG Personen met een handicap moet je handicap erkennen.
  • Je moet minstens 7 punten behalen op de schaal van zelfredzaamheid.

Hoe zelfredzaam ben ik?

Om recht te hebben op een tegemoetkoming, moet je handicap eerst en vooral erkend zijn door een arts. Voor een integratietegemoetkoming houdt hij rekening met de invloed van je handicap op je dagelijkse activiteiten (zelfredzaamheid). 

Bepaalde of onbepaalde duur?

De arts kan beslissen om je handicap maar voor een bepaalde periode te erkennen als hij denkt dat je medische situatie nog zal verbeteren. Dit is vaker het geval voor kinderen. Als je medische toestand stabiel is, zal hij beslissen om je handicap voor onbepaalde duur te erkennen. Veranderingen in je situatie kunnen soms een impact hebben op je tegemoetkoming(en). In dat geval is het belangrijk de wijziging op tijd te melden! Lees de rubriek "Persoonlijke situatie verandert" op de website Personen met een handicap.

Hoe vraag ik de tegemoetkoming aan?

Een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) kan je ten vroegste op de dag van je 65ste verjaardag aanvragen. Log in met je elektronische identiteitskaart op My Handicap en beantwoord de vragenlijst die peilt naar hoe je handicap je zelfstandigheid beperkt.

Wat gebeurt er verder?

Van zodra je de vragenlijst opstuurt, ontvangt de DG Personen met een handicap een elektronisch bericht van jouw aanvraag. De DG Personen met een handicap neemt zelf contact op met jouw behandelend arts voor de nodige informatie. Er wordt onderzocht of je voldoet aan de voorwaarden. Je krijgt een brief met de beslissing.

Wil je hulp?

Dan kan je terecht bij je gemeente, OCMW of ziekenfonds waar ze je begeleiden bij het invullen van de vragenlijst. Vergeet je identiteitskaart, bankrekeningnummer en de naam van je behandelend arts niet mee te brengen! Je kan ook nog steeds terecht bij de maatschappelijke werkers van de DG Personen met een handicap.

Hoe zelfredzaam ben ik?

Om recht te hebben op een tegemoetkoming, moet je handicap eerst en vooral erkend zijn door een arts. Voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden houdt hij rekening met de invloed van je handicap op je dagelijkse activiteiten (zelfredzaamheid). 

Bepaalde of onbepaalde duur?

De arts kan beslissen om je handicap maar voor een bepaalde periode te erkennen als hij denkt dat je medische situatie nog zal verbeteren. Dit is vaker het geval voor kinderen. Als je medische toestand stabiel is, zal hij beslissen om je handicap voor onbepaalde duur te erkennen. Veranderingen in je situatie kunnen soms een impact hebben op je tegemoetkoming(en). In dat geval is het belangrijk de wijziging op tijd te melden! Lees de rubriek "Persoonlijke situatie verandert" op de website Personen met een handicap.

Welk bedrag krijg ik?

Het inkomen van je huishouden beïnvloedt je recht op een THAB. Je kunt zelf schatten op welk bedrag je recht zou kunnen hebben met de simulatietool. Als je de wetgeving onvoldoende kent, is het niet eenvoudig om de simulatie zelf uit te voeren. Contacteer daarom de sociale werkers van je stad, gemeente, OCMW of ziekenfonds. Zij kunnen je hierbij helpen. Je kunt ook contact opnemen met de maatschappelijk assistenten van de DG Personen met een handicap. Tegemoetkomingen worden maandelijks uitbetaald. Je eerste tegemoetkoming wordt betaald in de maand die volgt op de officiële beslissing. Als je tegemoetkoming lager is dan 15,11 euro per maand en betaald wordt via een postassignatie, dan wordt ze jaarlijks uitbetaald.