Sociale rechten regulariseren

Sociale rechten regulariseren, wat is dat?

Sociale bijstand is een zogeheten subsidiair recht en wordt bijgevolg alleen aanvullend toegekend wanneer u geen enkele andere mogelijkheid hebt om aan middelen te geraken.

Dat wil zeggen dat het OCMW, alvorens bijstand toe te kennen, erop toeziet dat u ten volle de bescherming van de sociale zekerheid geniet, zoals het recht op uitkeringen voor gehandicapten, het recht op een werkloosheidsuitkering of het recht op de inkomensgarantie voor ouderen.

Waarin bestaat het regulariseren van sociale rechten inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering?

Als u OCMW-bijstand geniet, kan het OCMW optreden om u aan te sluiten of opnieuw aan te sluiten bij een ziekenfonds of om uw zaken bij het ziekenfonds in orde te brengen. Als u niet verzekerd bent tegen ziekte en invaliditeit en u OCMW-bijstand krijgt, dan is het OCMW verplicht u aan te sluiten bij een ziekenfonds.

U kiest dan zelf het ziekenfonds waarvan u lid wil zijn. Wanneer het OCMW uw instemming niet krijgt, zal het u aansluiten bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV).

Als het OCMW vaststelt dat u niet in orde bent met een ziekenfonds of dat uw rechten op de prestaties van de ziekte- en invaliditeitsverzekering niet effectief zijn, zal het alle nodige stappen ondernemen om de situatie te regulariseren.