Maatregelen voor participatie en sociale activering van OCMW-gebruikers

Doel van de maatregelen

Het doel van deze steun is het de personen en gezinnen met weinig financiële middelen mogelijk maken om aan sport te doen, naar het theater of naar de bioscoop te gaan, deel te nemen aan creatieve workshops (teken-, schilder-, fotografieworkshops, enz.), tentoonstellingen te bezoeken, concerten bij te wonen, naar het museum te gaan enzovoort.

Het OCMW kan je ook helpen bij de aankoop van een computer, een printer, een internetabonnement, een informaticaopleiding en andere.

Een deel van de maatregelen is ook gewijd aan de strijd tegen kinderarmoede.

Om dit soort steun te genieten, moet je een aanvraag indienen bij het OCMW van jouw gemeente.

Soorten activiteiten

De activiteiten die door dit soort hulp ondersteund worden zijn talrijk. Alle activiteiten in verband met sport, cultuur en het sociale leven worden opgenomen. Het gaat meer bepaald om de volgende activiteiten:

 • een sportactiviteit,
 • een bezoek aan de bioscoop of een theatervoorstelling,
 • het bezoek aan een museum of een tentoonstelling,
 • de deelname aan een muziekfestival,
 • de deelname aan een informaticacursus,
 • de deelname aan bosklassen of aan een kamp voor kinderen,
 • de deelname aan een creatieve workshop (tekenen, fotografie, schrijven, schilderen, enz.),
 • de deelname aan een collectieve activiteit,
 • een informaticaopleiding…

Het gaat eveneens om steun die tot doel heeft kinderarmoede te bestrijden, zoals:

 • maatschappelijke dienstverlening in het kader van de deelname aan sociale programma's,
 • maatschappelijke dienstverlening in het kader van schoolondersteuning,
 • maatschappelijke dienstverlening in het kader van psychologische ondersteuning voor het kind of voor de ouders in het kader van de raadpleging van een specialist,
 • maatschappelijke dienstverlening in het kader van paramedische ondersteuning,
 • hulp bij de aankoop van tools en pedagogische spellen, en
 • kosten voor het opzetten van acties met het oog op de sociale integratie van kansarme kinderen.

Het OCMW beslist zelf hoe het de toekenning van deze steun organiseert. Om hier meer over te weten, moet je inlichtingen vragen bij het OCMW van de gemeente waar je woont.