Integratietegemoetkoming

Wat en voor wie?

De integratietegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon met een handicap die bijkomende onkosten heeft door een vermindering van zijn zelfredzaamheid. Een beperking van je zelfredzaamheid betekent dat je handicap je moeilijkheden bezorgt in de uitvoering van dagelijkse activiteiten.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Je moet minstens 18 jaar zijn. Je kunt de tegemoetkoming aanvragen vanaf de maand waarin je 17 jaar wordt.
  • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister.
  • Je moet gedomicilieerd zijn in België en er werkelijk verblijven.
  • De arts van de DG Personen met een handicap moet je handicap erkennen.
  • Je moet minstens 7 punten behalen op de schaal van zelfredzaamheid.

Uitzonderingen: op deze voorwaarden bestaan er enkele uitzonderingen.

Hoe zelfredzaam ben ik?

Om recht te hebben op een tegemoetkoming, moet je handicap eerst en vooral erkend zijn door een arts. Voor een integratietegemoetkoming houdt hij rekening met de invloed van je handicap op je dagelijkse activiteiten (zelfredzaamheid). 

Bepaalde of onbepaalde duur?

De arts kan beslissen om je handicap maar voor een bepaalde periode te erkennen als hij denkt dat je medische situatie nog zal verbeteren. Als je medische toestand stabiel is, zal hij beslissen om je handicap voor onbepaalde duur te erkennen.

Veranderingen in je situatie kunnen soms een impact hebben op je tegemoetkoming(en). In dat geval is het belangrijk de wijziging op tijd te melden!

Lees de rubriek "Persoonlijke situatie verandert" op de website Personen met een handicap.

Hoe vraag ik de tegemoetkoming aan?

Je kunt de tegemoetkoming aanvragen vanaf de maand waarin je 17 jaar wordt. Je moet hiervoor een specifieke procedure volgen.

Log in met je elektronische identiteitskaart op My Handicap en beantwoord de vragenlijst die peilt naar hoe je handicap je zelfstandigheid beperkt. 

Wat gebeurt er verder?

Van zodra je de vragenlijst opstuurt, ontvangt de DG Personen met een handicap een elektronisch bericht van jouw aanvraag. De DG Personen met een handicap neemt zelf contact op met jouw behandelend arts voor de nodige informatie. Er wordt onderzocht of je voldoet aan de voorwaarden. Je krijgt een brief met de beslissing.

Wil je hulp?

Dan kan je terecht bij je gemeente, OCMW of ziekenfonds waar ze je begeleiden bij het invullen van de vragenlijst. Vergeet je identiteitskaart, bankrekeningnummer en de naam van je behandelend arts niet mee te brengen! Je kan ook nog steeds terecht bij de maatschappelijke werkers van de DG Personen met een handicap.

Welk bedrag krijg ik?

Als je totale inkomen (inkomen uit arbeid, vervangingsinkomen, andere inkomens) een bepaald bedrag overschrijdt, dan zal het bedrag van je tegemoetkoming lager liggen dan het maximumbedrag. Enkel het belastbaar inkomen komt in aanmerking.

Je kunt zelf schatten op welk bedrag je recht zou kunnen hebben met de simulatietoolAls je de wetgeving onvoldoende kent, is het niet eenvoudig om de simulatie zelf te doen. Contacteer daarom de sociale werkers van je stad, gemeente, OCMW of ziekenfonds. Zij kunnen je hierbij helpen. Je kunt ook contact opnemen met de maatschappelijk assistenten van de DG Personen met een handicap.