Je gezondheidssituatie wijzigt

Zelfredzaamheid

Als je gezondheidssituatie verandert, kan dat een invloed hebben op je zelfredzaamheid. Een beperking van je zelfredzaamheid betekent dat je handicap je moeilijkheden bezorgt in de uitvoering van dagelijkse activiteiten.

Voorwaarden?

Je gezondheidssituatie en de graad van zelfredzaamheid moeten merkelijk gewijzigd zijn. De artsen van de DG Personen met een handicap nemen de uiteindelijke beslissing na een onderzoek.

Wat moet ik doen?

  • Verslechtert je zelfredzaamheid? Dan kan je een nieuwe aanvraag indienen. Dit overleg je best eerst met de maatschappelijk assistenten van het OCMW, je ziekenfonds, verenigingen van personen met een handicap of je gemeente.
  • Verbetert je zelfredzaamheid? Dan moet je dit ook melden. - Je medische situatie verandert - DG Personen met een handicap