Wijziging van je situatie

Je tegemoetkoming als persoon met een handicap wordt gebaseerd op je zelfredzaamheid en je gezinssituatie. Zodra een van de twee elementen sterk wijzigt, meld je dit aan de FOD Sociale Zekerheid. Je tegemoetkoming wordt dan aan de nieuwe situatie aangepast.