Verminderingskaart openbaar vervoer

Wat en voor wie?

De maatregel is bestemd voor blinden of slechtzienden. De kaart waarborgt kosteloos vervoer voor de houder en de geleidehond, op de trein, de bus, de tram of de metro.

Wat zijn de voorwaarden?

Je bent blind of slechtziend, met een permanente invaliditeit van ten minste 90% ten gevolge van een aantasting van je gezichtsvermogen.

Daarnaast is er ook een gratis kaart voor de begeleider van een blinde of slechtziende (zie ook: 121 Gratis begeleiderskaart openbaar vervoer).

Periode

In principe is de verminderingskaart levenslang geldig. Er bestaan wel uitzonderingen: lees de publicatie Tegemoetkomingen en andere maatregelen (.pdf)

Hoe vraag ik de verminderingskaart aan?

De Directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid kent de maatregel toe en bezorgt de verminderingskaart. 

Hebben we je al erkend als volledig blind? 

Je kan de verminderingskaart aanvragen via het contactformulier, via ons 0800-nummer of per post. Zend ons ook het bewijs dat je recht hebt op de verminderingskaart of meld ons dat je al door ons erkend bent. We sturen de verminderingskaart per post op.

Hebben wij je nog niet erkend als volledig blind? 

Log in met je elektronische identiteitskaart op My Handicap en beantwoord de vragenlijst die peilt naar hoe je handicap je zelfstandigheid beperkt.

Wat gebeurt er verder?

Van zodra je de vragenlijst opstuurt, ontvangt de DG Personen met een handicap een elektronisch bericht van jouw aanvraag. De DG Personen met een handicap neemt zelf contact op met jouw behandelend arts voor de nodige informatie. Er wordt onderzocht of je voldoet aan de voorwaarden. Je krijgt een brief met de beslissing. We sturen de verminderingskaart per post op.

Wil je hulp?

Dan kan je terecht bij je gemeente, OCMW of ziekenfonds waar ze je begeleiden bij het invullen van de vragenlijst. Vergeet je identiteitskaart, bankrekeningnummer en de naam van je behandelend arts niet mee te brengen! Je kan ook terecht bij een vereniging voor blinden of slechtzienden. Je  kan ook nog steeds terecht bij de maatschappelijke werkers van de DG Personen met een handicap.