Gratis begeleiderskaart openbaar vervoer

Wat en voor wie?

Met een gratis begeleiderskaart kan een persoon met een handicap gratis een begeleider meenemen op het openbaar vervoer. De begeleider reist dus gratis, in dezelfde klasse en op hetzelfde traject. De begeleider is een persoon of een geleidehond. De kaart is geldig op het volledig NMBS-net en op de lijnen van de regionale vervoersmaatschappijen De Lijn, de TEC en de MIVB.

Wat zijn de voorwaarden?

De kaart is voor mensen met een beperkte mobiliteit die niet alleen kunnen reizen en die ofwel:

  • getroffen zijn door een vermindering van zelfredzaamheid met ten minste 12 punten;
  • een integratietegemoetkoming van categorie 3 of hoger ontvangen;
  • getroffen zijn door een blijvende invaliditeit of een arbeidsongeschiktheid van minstens 80%;
  • een blijvende invaliditeit hebben die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en die ten minste 50% bedraagt;
  • getroffen zijn door een volledige verlamming of amputatie van de bovenste ledematen.

De Directie-generaal Personen met een handicap:

  • beslist over de vermindering van zelfredzaamheid met ten minste 12 punten;
  • beslist over de toekenning van een integratietegemoetkoming van categorie 3 of hoger;
  • attesteert de volledige verlamming of amputatie van de bovenste ledematen;
  • attesteert een blijvende invaliditeit die toe te schrijven is aan de onderste ledematen en die minstens 50% bedraagt.

Lees de pagina Rechten en ondersteuning bij andere diensten op de website DG Personen met een handicap.

Hoe vraag ik de begeleiderskaart aan?

Meer informatie over tickets en railcards bij de NMBS.