Impact van vertrek naar buitenland op tegemoetkomingen

Wat met mijn tegemoetkoming als ik naar het buitenland vertrek?

Wie aanspraak maakt op een tegemoetkoming, moet zijn werkelijke verblijfplaats in België hebben. Je kan de tegemoetkoming, in bepaalde gevallen, wel in het buitenland ontvangen. De voorwaarden verschillen naargelang je in België gedomicilieerd blijft of niet.

Tijdelijk verblijf in het buitenland (en ingeschreven in België)

Je behoudt het recht op tegemoetkoming als je tijdelijk in het buitenland verblijft:

  • in een ziekenhuis of een andere gezondheidsinrichting;
  • bij een bloed- of aanverwant die daar verplicht verblijft in opdracht van de Belgische Staat;
  • om beroepsredenen.

Je blijft in België gedomicilieerd.

Daarnaast kan de Minister een verblijf in het buitenland voor langer dan 90 dagen toestaan, als er bijzondere omstandigheden zijn (medische redenen, studie, sociaal-familiale redenen, opleiding).

Definitief verblijf in het buitenland

Je kan de integratietegemoetkoming of tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden verder ontvangen, onder 2 voorwaarden:

  • je blijft in België ten laste van de gezondheidszorgen (als titularis of als persoon ten laste). Er is echter een overgangsperiode van 90 dagen voorzien voor personen die niet aan die voorwaarde voldoen;
  • je bent gedomicilieerd op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie of van Zwitserland.

Aanvraag tijdelijk verblijf

De aanvraag moet ten laatste binnen de maand na het vertrek worden ingediend, voorzien van de nodige (medische) attesten. Je moet je domicilie in België houden.

Aanvraag definitief verblijf

Bezorg de DG Personen met een handicap volgende documenten:

  • een bewijs van aansluiting (attest van ziekenfonds of RIZIV als bewijs dat je ten laste bent van het Belgisch stelsel inzake gezondheidszorgen), en
  • een bewijs dat je gedomicilieerd bent op het grondgebied van een lidstaat van de Europese unie of van Zwitserland (via bevolkingsdienst stad of gemeente).

Dien een aanvraag in via het contactformulier.

Bedrag van de tegemoetkomingen

Schat zelf in op welk bedrag je recht hebt aan de hand van een simulatietool. Ken je de wetgeving onvoldoende? Contacteer dan zeker de sociale werkers van je stad, gemeente, OCMW of ziekenfonds. Zij kunnen je hierbij helpen. Of contacteer de maatschappelijk assistenten van de DG Personen met een handicap.