Revalidatie

Persoonlijk aandeel als het revalidatiecentrum een RIZIV-overeenkomst heeft

Als je zorg krijgt in een centrum dat een zogenaamde ‘revalidatieovereenkomst’ heeft afgesloten met het RIZIV, dan moet je daar doorgaans een persoonlijk aandeel (remgeld) voor betalen.

Het bedrag van je persoonlijk aandeel hangt af van twee factoren:

  • de zorg is ambulant (je brengt de nacht niet door in het centrum) of residentieel (je brengt de nacht door in het centrum), en
  • je hebt al dan niet recht op verhoogde tegemoetkoming voor je gezondheidszorg.

Let wel: Voor bepaalde revalidatiesectoren is er geen persoonlijk aandeel.