Inkomensvervangende tegemoetkoming

Wat en voor wie?

De inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) wordt toegekend aan de persoon met een handicap die door zijn lichamelijke of psychische toestand op de arbeidsmarkt maar 1/3 of minder kan verdienen van het loon van een gezond persoon.

Wat zijn de voorwaarden?

Om recht te hebben op een tegemoetkoming, moet je handicap eerst en vooral erkend zijn door de artsen van de DG Personen met een handicap. Lees hierover meer op de website Personen met een handicap.

Voor een IVT houden de artsen rekening met de invloed van je handicap op je mogelijkheid om te werken. Als je verdienvermogen tot 1/3 verminderd is, kan je recht hebben op een IVT.

Je moet voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • je moet minstens 18 jaar zijn;
  • je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister;
  • je moet gedomicilieerd zijn in België en er werkelijk verblijven;
  • je handicap moet erkend worden door de artsen;
  • je inkomen mag bepaalde grenzen niet overschrijden.

Op deze voorwaarden bestaan uitzonderingen.

Bepaalde of onbepaalde duur?

De arts kan beslissen om je handicap maar voor een specifieke periode te erkennen omdat hij denkt dat je medische situatie nog zal verbeteren. Als je medische toestand stabiel is, zal hij beslissen om je handicap voor onbepaalde duur te erkennen.

Veranderingen kunnen soms een impact hebben op je tegemoetkoming(en). In dat geval is het belangrijk de wijziging op tijd te melden! Lees de rubriek "Persoonlijke situatie verandert" op de website Personen met een handicap.

Hoe vraag ik de tegemoetkoming aan?

Je kunt de tegemoetkoming aanvragen vanaf de maand waarin je 17 jaar wordt.

Log in met je elektronische identiteitskaart op My Handicap en beantwoord de vragenlijst die peilt naar hoe je handicap je zelfstandigheid beperkt. 

Wat gebeurt er verder?

Van zodra je de vragenlijst opstuurt, ontvangt de DG Personen met een handicap een elektronisch bericht van jouw aanvraag. De DG Personen met een handicap neemt zelf contact op met jouw behandelend arts voor de nodige informatie. Er wordt onderzocht of je voldoet aan de voorwaarden. Je krijgt een brief met de beslissing.

Wil je hulp?

Dan kan je terecht bij je gemeente, OCMW of ziekenfonds waar ze je begeleiden bij het invullen van de vragenlijst. Vergeet je identiteitskaart, bankrekeningnummer en de naam van je behandelend arts niet mee te brengen! Je kan ook nog steeds terecht bij de maatschappelijke werkers van de DG Personen met een handicap.

Welk bedrag krijg ik?

Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met de inkomsten van de persoon met een handicap, en van de persoon met wie hij of zij een huishouden vormt. Er zijn bepaalde vrijstellingen op die inkomsten.

Het maximumbedrag voor de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is eerst en vooral afhankelijk van je gezinscategorie. Of je dan ook recht hebt op dat maximumbedrag, wordt bepaald door het inkomen van je huishouden. Het definitieve bedrag kan van persoon tot persoon heel erg verschillen.

Je kunt zelf inschatten op welk bedrag je recht zou kunnen hebben aan de hand van een simulatietool. Als je de wetgeving onvoldoende kent, is het niet eenvoudig om de simulatie zelf uit te voeren. Neem dan zeker contact op met de sociale werkers van je stad, gemeente, OCMW of ziekenfonds. Zij kunnen je hierbij helpen. Je kunt ook contact opnemen met de maatschappelijk assistenten van de DG Personen met een handicap.