Ambtenaar gepensioneerd wegens lichamelijke ongeschiktheid

In welke gevallen kan ik een pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid krijgen?

Je kunt een rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid krijgen in de volgende gevallen:

 • De bevoegde medische dienst (vaak Medex) heeft erkend dat je definitief ongeschikt bent.
 • Je bent van ambtswege met pensioen gesteld op de 1ste dag van de maand die volgt op die waarin je, sinds je 63 jaar bent geworden, een totaal hebt van 365 kalenderdagen ziekteverlof en/of beschikbaarheid wegens ziekte.

 

Leeftijds- of loopbaanvoorwaarden

Er bestaan bepaalde leeftijds- en loopbaanvoorwaarden om recht te hebben op een pensioen wegens definitieve lichamelijke ongeschiktheid.

Bij een hoofdambt is er geen leeftijds- of loopbaanvoorwaarde.

Bij een bijambt (minder dan 50% van voltijdse prestaties) moet je:

 • ook aan geen enkele leeftijdsvoorwaarde voldoen;
 • maar wel minstens 10 aanneembare dienstjaren hebben
  Uitzonderingen:
  • er is geen enkele loopbaanduur vereist als je lichamelijke ongeschiktheid te wijten is aan:
   • een arbeidsongeval;
   • een ongeval van en naar het werk;
   • een beroepsziekte.
  • is je ongeschiktheid toe te schrijven aan aandoeningen die te wijten is aan de uitoefening van uw werk, dan moet je minstens 5 dienstjaren hebben.

 

Berekening van het pensioen wegens definitieve lichamelijke ongeschiktheid

Het bedrag van je pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid wordt op dezelfde manier berekend als het gewone rustpensioen voor ambtenaren.

In sommige gevallen wanneer je pensioen kleiner is dan het gewaarborgd minimumbedrag wordt een supplement toegevoegd om het minimumbedrag te bereiken.

Raadpleeg hiervoor onze brochure Rustpensioen van het ambtenarenstelsel.

De Aanvraag

Wanneer MEDEX je lichamelijke ongeschiktheid uitspreekt wordt je pensioen door de FPD toegekend.

In andere gevallen moet je een aanvraag indienen.

Meer informatie op de website van de FPD