Vrijstelling kijkgeld

Wat en voor wie?

Het kijkgeld is een jaarlijkse belasting voor wie een televisietoestel heeft en in Wallonië woont. Er is een vrijstelling van betaling voor bepaalde groepen, zoals personen met een handicap.

Wat zijn de voorwaarden?

De wet over het kijk- en luistergeld voorziet vrijstelling voor bepaalde groepen. Zo kan een erkende invaliditeit van meer dan 80% aanleiding voor vrijstelling zijn. De volledige lijst van vrijgestelden vind je in de brochure Kijkgeld. Je kan een attest aanvragen via de website personen met een handicap. Wie erkend is als persoon met een handicap krijgt automatisch een attest.

Hoe vraag ik een vrijstelling kijkgeld aan?

De Waalse Overheidsdienst ontvangt het kijkgeld:

Direction générale opérationnelle de la fiscalité (DGO 7)
Département de la fiscalité spécifique
Avenue Gouverneur Bovesse 29, 5100 Namen (Jambes)
Tel.: 081 330 001
Fax: 081 330 201
E-mail: redevancetv@spw.wallonie.be

Een aanvraag voor vrijstelling richt je aan hen.

Ben je al erkend als persoon met een handicap? De Waalse Overheidsdienst neemt dan contact op met de DG Personen met een handicap om het attest van de erkenning van je handicap elektronisch op te vragen. Je hoeft dus geen papieren attest meer te bezorgen.

Ben je nog niet erkend, doe dan eerst een aanvraag tot erkenning via de website Personen met een handicap.

Log in met je elektronische identiteitskaart op My Handicap en beantwoord de vragenlijst die peilt naar hoe je handicap je zelfstandigheid beperkt.

Wat gebeurt er verder?

Van zodra je de vragenlijst opstuurt, ontvangt de DG Personen met een handicap een elektronisch bericht van jouw aanvraag. De DG Personen met een handicap neemt zelf contact op met jouw behandelend arts voor de nodige informatie. Er wordt onderzocht of je voldoet aan de voorwaarden. Als je recht heb op deze maatregel bezorgen we het attest elektronisch aan de bevoegde instantie (het Waals Gewest). Je hoeft dus zelf geen papieren attest meer te bezorgen.

Wil je hulp?

Dan kan je terecht bij je gemeente, OCMW of ziekenfonds waar ze je begeleiden bij het invullen van de vragenlijst. Vergeet je identiteitskaart, bankrekeningnummer en de naam van je behandelend arts niet mee te brengen! Je kan ook nog steeds terecht bij de maatschappelijke werkers van de DG Personen met een handicap.