Sociaal telefoontarief

Wat en voor wie?

Het sociaal telefoontarief is een korting:

  • van 50% op de installatiekosten (aansluiting op het netwerk);
  • van 40% op het abonnementsgeld met een maximumkorting van 8,40 euro per maand (op 1 internetabonnement, vaste lijn of gsm-abonnement);
  • van 3,10 euro per maand op de totale som van de gesprekskosten;

voor:

  • personen van 65 jaar of ouder;
  • personen van 18 jaar of ouder met een handicap van minstens 66%.

Je vindt de uitgebreide beschrijving van de doelgroep in de brochure Sociaal telefoontarief.

Wat zijn de voorwaarden?

De maatregel is bestemd voor een specifieke doelgroep. Je vindt de uitgebreide beschrijving van de doelgroep in de brochure Sociaal telefoontarief.
Je vindt de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een sociaal telefoontarief ook op de website van je aanbieder. 

Hoe vraag ik het sociale telefoontarief aan?

Je doet de aanvraag bij je aanbieder: Proximus, Telenet en BIPT..

Ben je al erkend als persoon met een handicap

Dan ontving je van de DG Personen met een handicap een brief met deze beslissing. Bezorg een kopie van die brief aan je telecomoperator om te genieten van het sociale telefoontarief.

Ben je nog niet erkend als persoon met een handicap?

Log in met je elektronische identiteitskaart op My Handicap en beantwoord de vragenlijst die peilt naar hoe je handicap je zelfstandigheid beperkt. 

Wat gebeurt er verder?

Van zodra je de vragenlijst opstuurt, ontvangt de DG Personen met een handicap een elektronisch bericht van jouw aanvraag. De DG Personen met een handicap neemt zelf contact op met jouw behandelend arts voor de nodige informatie. Er wordt onderzocht of je voldoet aan de voorwaarden. Je krijgt een brief met de beslissing van de DG Personen met een handicap. Een kopie van deze brief kan je bezorgen aan je telecomoperator  om te genieten van het sociale  telefoontarief.

Wil je hulp?

Dan kan je terecht bij je gemeente, OCMW of ziekenfonds waar ze je begeleiden bij het invullen van de vragenlijst. Vergeet je identiteitskaart, bankrekeningnummer en de naam van je behandelend arts niet mee te brengen! Je kan ook nog steeds terecht bij de maatschappelijke werkers van de DG Personen met een handicap.