Minder betalen voor de gezondheidszorg

Hoe kan ik minder betalen voor gezondheidszorg?

De verplichte ziekteverzekering (ook ‘verzekering voor geneeskundige verzorging’ genoemd) komt tegemoet in de kost van vele zorgverstrekkingen, zoals raadplegingen, geneesmiddelen, ziekenhuiskosten enzovoort. Dat gebeurt volledig of gedeeltelijk, ten opzichte van het officiële tarief.

Als de verzekering gedeeltelijk tegemoetkomt, dan neemt je ziekenfonds een deel van de medische kosten ten laste. Het deel dat jou, de patiënt, ten laste is, heet ‘persoonlijk aandeel’.

We willen een systeem van gezondheidszorg dat toegankelijk is voor zoveel mogelijk mensen, ook als zij zich in moeilijke situaties bevinden. Daarom is er een reeks maatregelen genomen die ervoor zorgen dat je je gezondheidszorg gemakkelijker kunt betalen.