Sociale maatregelen

Naast een aantal fiscale maatregelen bestaan voor personen met een handicap sociale tussenkomsten.

Als je van de FOD Sociale Zekerheid een tegemoetkoming krijgt, heb je recht op een sociaal voorkeurtarief voor gas en elektriciteit. De energieleveranciers passen dit meestal automatisch toe.

Je kan ook een sociaal telefoontarief bij de aanbieder van telefoniediensten aanvragen. Dit geldt voor 65-plussers en meerderjarige personen met een handicap. Je krijgt dan een korting op de installatiekosten, het abonnementsgeld en de gesprekskosten voor je telefoon.

Maakt je gezin gebruik van sociale huisvesting? In de meeste gewesten krijg je voorrang als kandidaat-huurder, heb je recht op een huursubsidie of op de aanpassing van de woning. Vraag hierover meer informatie bij je socialehuisvestingsmaatschappij.

Heb je nood aan een helpende hand in het huishouden? Schakel dan een werknemer via dienstencheques in. Deze neemt voor een vrij lage prijs een aantal huishoudelijk taken van je over.

Wie in Wallonië woont, betaalt belastingen op zijn televisietoestel. Als persoon met een handicap heb je recht op een vrijstelling op dit kijkgeld. Je vraag dit aan bij de DGO Fiscaliteit.