Kinderen

Elk kind met een handicap heeft tot 21 jaar recht op extra kinderbijslag, bovenop de gewone kinderbijslag.

Is het kind tussen 21 en 25 jaar oud? Dan heeft het enkel recht op de gewone kinderbijslag als het nog studeert of als jonge werkzoekende ingeschreven is.

Ook de kinderen van een persoon met een handicap komen in aanmerking voor een bijkomende kinderbijslag. Het bedrag wordt afgestemd op hun gezinssituatie en het totale gezinsinkomen.

Meer informatie vind je op de website van de DG Personen met een handicap