Rolstoelen, scooters en orthopedische driewielers

Is er een tegemoetkoming voor mijn rolstoel, scooter of orthopedische driewieler?

Je ziekenfonds komt tegemoet in verschillende types van rolstoelen en andere mobiliteitshulpmiddelen (scooters, loophulpmiddelen, orthopedische driewielers, sta-systemen). Je leeftijd bepaalt welke types dat zijn.

Let op: je ziekenfonds komt pas tegemoet als:

  • de rolstoel of het andere mobiliteitshulpmiddel op de lijst van vergoede hulpmiddelen staat,
  • een erkende bandagist de rolstoel of het andere mobiliteitshulpmiddel heeft afgeleverd, of

je voldoet aan de specifieke voorwaarden die voor een bepaald type rolstoel of ander mobiliteitshulpmiddel vastgelegd zijn. Je arts kan je hierover meer informatie geven.