Vrijstelling op de saneringsbijdrage op je waterfactuur

Wat en voor wie?

Wie de inkomensvervangende tegemoetkoming, de integratietegemoetkoming of de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden krijgt, moet de saneringsbijdrage of de heffing op de waterverontreiniging niet betalen.

Wat zijn de voorwaarden?

De maatregel bestaat alleen in Vlaanderen.
Hij is voorbehouden aan personen met een handicap die:

  • de inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen,
  • de integratietegemoetkoming krijgen.

Meer informatie over die tegemoetkomingen vind je in de rubriek tegemoetkomingen op de website voor personen met een handicap.

Hoe krijg ik deze vrijstelling?

Doe je een aanvraag bij de Vlaamse Milieumaatschappij of je lokale watermaatschappij. De contactgegevens vind je op je factuur. Om recht te hebben op de vrijstelling van de heffing voor waterverontreiniging moet je door de DG Personen met een handicap erkend zijn én een tegemoetkoming ontvangen.

Ben je al erkend als persoon met een handicap?

Dan kreeg je een algemeen attest “erkenning van de handicap”. Op dit algemeen attest vind je een aantal voorbeelden terug van maatregelen die je automatisch kan genieten door de erkenning van je handicap. Als je recht hebt op de vrijstelling op je waterfactuur, bezorgen we het attest elektronisch aan de bevoegde instantie (Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) of Aquaflanders) Je hoeft dus zelf geen papieren attest meer te bezorgen. 

Ben je nog niet erkend als persoon met een handicap?

Log in met je elektronische identiteitskaart op My handicap en beantwoord de vragenlijst die peilt naar hoe je handicap je zelfstandigheid beperkt.

Wat gebeurt er verder?

Van zodra je de vragenlijst opstuurt, ontvangt de DG Personen met een handicap een elektronisch bericht van jouw aanvraag. De DG Personen met een handicap neemt zelf contact op met jouw behandelend arts voor de nodige informatie. Er wordt onderzocht of je voldoet aan de voorwaarden. Als je recht hebt op de vrijstelling op je waterfactuur, bezorgen we het attest elektronisch aan de bevoegde instantie (Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)). Je hoeft dus zelf geen papieren attest meer te bezorgen. 

Wil je hulp?

Dan kan je terecht bij je gemeente, OCMW of ziekenfonds waar ze je begeleiden bij het invullen van de vragenlijst. Vergeet je identiteitskaart, bankrekeningnummer en de naam van je behandelend arts niet mee te brengen! Je kan ook nog steeds terecht bij de maatschappelijke werkers van de DG Personen met een handicap.