Vrijstelling heffing op waterverontreiniging

Wat en voor wie?

Wie de inkomensvervangende tegemoetkoming, de integratietegemoetkoming of de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden ontvangt moet de bovengemeentelijke saneringsbijdrage vermeld op de waterfactuur of de heffing op de waterverontreiniging niet betalen.

Wat zijn de voorwaarden?

De plaatselijke watermaatschappijen en/of de Vlaamse Milieumaatschappij kent de maatregel toe. De maatregel geldt alleen in Vlaanderen.

Hoe krijg ik deze vrijstelling?

Doe eerst een aanvraag bij de Vlaamse Milieumaatschappij of je lokale watermaatschappij. Je vindt hun gegevens op je waterfactuur. Om recht te hebben op de vrijstelling van de heffing voor waterverontreiniging moet je door de DG Personen met een handicap erkend zijn én een tegemoetkoming ontvangen.

Ben je al erkend als persoon met een handicap?

Dan kreeg je een algemeen attest “erkenning van de handicap”. Op dit algemeen attest vind je een aantal voorbeelden terug van maatregelen die je automatisch kan genieten door de erkenning van je handicap. Als je recht hebt op de vrijstelling op de heffing voor waterverontreiniging, bezorgen we het attest elektronisch aan de bevoegde instantie (Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) of Aquaflanders) Je hoeft dus zelf geen papieren attest meer te bezorgen. 

Ben je nog niet erkend als persoon met een handicap?

Log in met je elektronische identiteitskaart op myhandicap en beantwoord de vragenlijst die peilt naar hoe je handicap je zelfstandigheid beperkt.

Wat gebeurt er verder?

Van zodra je de vragenlijst opstuurt, ontvangt de DG Personen met een handicap een elektronisch bericht van jouw aanvraag. De DG Personen met een handicap neemt zelf contact op met jouw behandelend arts voor de nodige informatie. Er wordt onderzocht of je voldoet aan de voorwaarden. Als je recht hebt op de vrijstelling op de heffing voor waterverontreiniging, bezorgen we het attest elektronisch aan de bevoegde instantie (Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) of Aquaflanders) Je hoeft dus zelf geen papieren attest meer te bezorgen. 

Wil je hulp?

Dan kan je terecht bij je gemeente, OCMW of ziekenfonds waar ze je begeleiden bij het invullen van de vragenlijst. Vergeet je identiteitskaart, bankrekeningnummer en de naam van je behandelend arts niet mee te brengen! Je kan ook nog steeds terecht bij de maatschappelijke werkers van de DG Personen met een handicap.