Vermindering successierechten

Wat en voor wie?

Personen met een zware handicap die erfgenaam zijn kunnen een vermindering van de successierechten krijgen. De overledene moet zijn laatste fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest hebben, want alleen daar geldt deze vermindering.

Wat zijn de voorwaarden?

Je moet erkend zijn als zwaar gehandicapt: minstens 2/3 vermindering van het verdienvermogen en/of een score van 9 punten op zelfredzaamheid. Je moet ook een tegemoetkoming ontvangen.  Lees de rubriek Voordelen andere instanties voor meer details op de website van de DG Personen met een handicap.

Hoe vraag ik een vermindering van successierechten aan?

De Directie-generaal Personen met een handicap bezorgt het attest.

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de federale overheidsdienst Financiën kent de maatregel toe.

Meer informatie?
Federale Overheidsdienst Financiën
Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
Kadaster, Registratie en Domeinen
Koning Albert II-laan 33 bus 50
1030 BRUSSEL
02 572 57 57 (elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur)
https://financien.belgium.be/nl/
info.sq@minfin.fed.be