Belastingvoordelen voertuigen

Wat en voor wie?

De maatregel bestaat uit:

  • een verminderd BTW-tarief van 6% bij aankoop van een voertuig en later de teruggave van de betaalde BTW;
  • een verminderd BTW-tarief van 6% voor de aankoop van onderdelen, toebehoren en uitrustingsstukken, onderhouds- en herstellingswerken;
  • vrijstelling van de belasting op de inverkeerstelling;
  • vrijstelling van de verkeersbelasting,

voor personen met een handicap.

Wat zijn de voorwaarden?

De maatregel is bestemd voor personen die:

  • volledig blind zijn; of
  • volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen; of
  • een amputatie van de bovenste ledematen ondergaan hebben (inclusief amputatie van beide handen vanaf de pols); of
  • een blijvende invaliditeit hebben van 50% of meer aan de onderste ledematen; of
  • oorlogsinvalide zijn (militair of burgerlijk) met een invaliditeitspensioen van 50% (voor de BTW) of 60% (voor de belasting op de inverkeerstelling en de verkeersbelasting).

De Directie-generaal Personen met een handicap bezorgt het attest over de handicap voor de personen die geen oorlogsinvalide zijn. De Gerechtelijk Geneeskundige Dienst (MEDEX) bezorgt de attesten voor oorlogsinvaliden.

Hoe vraag ik dit belastingvoordeel aan?

Heb je van ons al het specifieke attest btw voertuigen ontvangen (dit geeft recht op fiscale maatregelen voor je voertuig)?

Dan bezorgen we dat attest elektronisch aan de Federale Overheidsdienst Financiën en de dienst van de verkeersbelasting. Je hoeft dus zelf geen papieren attest meer te bezorgen. 

Heb je van ons nog geen specifiek attest btw voertuigen ontvangen? 

Log in met je elektronische identiteitskaart op My Handicap en beantwoord de vragenlijst die peilt naar hoe je handicap je zelfstandigheid beperkt.

Wat gebeurt er verder? 

Van zodra je de vragenlijst opstuurt, ontvangt de DG Personen met een handicap een elektronisch bericht van jouw aanvraag. De DG Personen met een handicap neemt zelf contact op met jouw behandelend arts voor de nodige informatie. Er wordt onderzocht of je voldoet aan de voorwaarden. Als je recht heb op de fiscale maatregelen voor je voertuig, bezorgen we het attest elektronisch aan de Overheidsdienst Financiën en de dienst van de verkeersbelasting. Je hoeft dus zelf geen papieren attest meer te bezorgen. 

Wil je hulp?

Dan kan je terecht bij je gemeente, OCMW of ziekenfonds waar ze je begeleiden bij het invullen van de vragenlijst. Vergeet je identiteitskaart, bankrekeningnummer en de naam van je behandelend arts niet mee te brengen! Je kan ook nog steeds terecht bij de maatschappelijke werkers van de DG Personen met een handicap.