Erkenning handicap

Je handicap laten erkennen

Wil je in aanmerking komen voor tegemoetkomingen of andere maatregelen? Dan moet je eerst je handicap laten evalueren in één van de medische centra van de Directie-Generaal Personen met een handicap in je buurt.

Wat zijn de voorwaarden?

Bij volwassenen vanaf 18 jaar gaat de arts na of je door je handicap moeilijkheden ondervindt om te werken. Daarnaast gaat hij ook na hoe je handicap je dagelijkse activiteiten beïnvloedt. 
Zodra we je elektronische aanvraag ontvangen, zal de DG Personen met een handicap de medische gegevens opvragen bij je behandelend arts. Om na te gaan of je voldoet aan de voorwaarden, word je mogelijk uitgenodigd voor een onderhoud in één van de medische centra.

Bepaalde of onbepaalde duur?

Mogelijk beslist de arts om je handicap maar voor een specifieke periode te erkennen omdat hij meent dat je medische situatie nog zal verbeteren. Dat is vaker het geval voor kinderen. Als je medische toestand stabiel is, zal hij beslissen om je handicap voor onbepaalde duur te erkennen.

Hoe vraag ik een erkenning aan?

Hoe de procedure van een aanvraag tot erkenning van je handicap precies verloopt, lees je in de rubriek Erkenning van de handicap op  de website Personen met een handicap. Log in met je elektronische identiteitskaart op My Handicap en beantwoord de vragenlijst die peilt naar hoe je handicap je zelfstandigheid beperkt.

Wat gebeurt er verder?

Van zodra je de vragenlijst opstuurt, ontvangt de DG Personen met een handicap een elektronisch bericht van jouw aanvraag. De DG Personen met een handicap neemt zelf contact op met jouw behandelend arts voor de nodige informatie. Er wordt onderzocht of je voldoet aan de voorwaarden. Je krijgt een brief met de beslissing.

Wil je hulp?

Dan kan je terecht bij je gemeente, OCMW of ziekenfonds waar ze je begeleiden bij het invullen van de vragenlijst. Vergeet je identiteitskaart, bankrekeningnummer en de naam van je behandelend arts niet mee te brengen! Je kan ook nog steeds terecht bij de maatschappelijke werkers van de DG Personen met een handicap.