Evaluatie van je handicap of invaliditeit

Vanaf 18 jaar komt een persoon met een handicap in aanmerking voor een aantal specifieke tegemoetkomingen of fiscale en sociale maatregelen. Voorwaarde is dat een arts de handicap onderzoekt en erkent. Hij gaat bijvoorbeeld na welke moeilijkheden de persoon ondervindt om te werken en zijn zelfredzaamheid. De FOD Sociale Zekerheid kent op basis van zijn bemerkingen de uiteindelijke vergoeding toe.