Aan het werk

Ontvang je een tegemoetkoming omwille van je handicap en wil je als werknemer, zelfstandige of vrijwilliger aan de slag gaan? Dat kan. Als je werknemer wordt, hoef je dit zelfs niet te melden. Wie zelfstandige wordt, moet dit wel binnen de 3 maanden melden aan de DG Personen met een handicap of aan zijn gemeente.

Hou er rekening mee dat een wijziging in je gezinsinkomen een wijziging van je inkomensvervangende en integratietegemoetkoming kan veroorzaken. Op het einde van het jaar zal men je uitkering herzien als je inkomen met minstens 20% steeg of daalde. Stijgt je jaarlijkse gezinsinkomen sterk, dan moet je dit binnen de 3 maanden melden.