Handicap & invaliditeit

De overheid en de instellingen van de sociale zekerheid proberen invalide personen en personen met een handicap zoveel mogelijk te ondersteunen. Zij komen in aanmerking voor een brede waaier aan fiscale en sociale maatregelen.

Het RIZIV beschouwt je als een invalide persoon zodra je, omwille van een lichamelijk letsel, langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt bent. Het voorziet tussenkomsten in de prijs voor o.a. protheses, implantaten en rolstoelen. Via een uitkering verzekert het je ook van een inkomen tijdens je arbeidsongeschiktheid.

De groep personen met een handicap is ruimer en verzamelt alle personen met een lichamelijke, verstandelijke, psychische of sociale beperking. Via specifieke maatregelen probeert de overheid de impact van de beperking zoveel mogelijk te verkleinen. Het gaat bijvoorbeeld om een vermindering van de personenbelasting en de onroerende voorheffing en het recht op een sociaal telefoontarief.

Wie door zijn handicap beduidend minder kansen maakt op de arbeidsmarkt of sterk afhankelijk is van de hulp van derden, heeft bovendien recht op specifieke financiƫle tegemoetkomingen. Deze vraag je aan bij de FOD Sociale Zekerheid. De FOD kent de vergoedingen toe op basis van de resultaten van een medisch onderzoek naar je handicap.