Zorgverleners die de officiële tarieven respecteren (geconventioneerd)

Wat is een geconventioneerde zorgverlener?

Vertegenwoordigers van de zorgverleners, de ziekenfondsen en de overheid komen de tarieven voor gezondheidszorg overeen. Elke individuele zorgverlener kan de overeenkomst (‘conventie’) van zijn beroepsgroep aanvaarden, gedeeltelijk aanvaarden of niet aanvaarden. Als een zorgverlener de conventie aanvaardt, dan is hij geconventioneerd. Dat betekent dat hij de officiële tarieven respecteert en toepast. Zoniet, dan rekent hij mogelijk een supplement aan.

Hoe kan ik weten of een zorgverlener geconventioneerd is?

Dankzij een zoekmotor op de website van het RIZIV kun je een zorgverlener zoeken en nagaan of hij al dan niet geconventioneerd is.