Verlof voor medische bijstand

Als werknemer in de privé- of openbare sector kunt u aanspraak maken op een specifieke vorm van loopbaanonderbreking om medische bijstand te verlenen aan een ernstig ziek gezins- of familielid tot de tweede graad.

U kunt uw prestaties volledig of gedeeltelijk onderbreken gedurende een periode van minimum 1 maand tot maximum 3 maanden met een maximum van 12 maanden volledige en 24 maanden gedeeltelijke onderbreking per patiënt. U moet daarbij een attest van de behandelende geneesheer voorleggen.

Om het loonverlies te compenseren, ontvangt u een forfaitaire uitkering van de RVA.

De periodes van medische bijstand komen niet in aanmerking voor de berekening van de maximale duur van loopbaanonderbreking of tijdskrediet die u in totaal kunt opnemen tijdens uw loopbaan.