Kankerbestrijding

Kankerbestrijding

De term 'kanker' verwijst naar een groep ziektes waarin abnormale cellen zich op een chaotische manier delen en verspreiden. Als die kankercellen niet worden vernietigd, zal de ziekte evolueren en op korte of lange termijn tot het overlijden van de getroffen persoon leiden.

Op 10 maart 2008 zag het eerste meerjarenplan voor de strijd tegen kanker het levenslicht. Dit plan is het resultaat van een uitgebreide bevraging, bezoeken op het terrein en contacten met de actoren in de strijd tegen kanker.

Zo financiert het Kankerplan opleidingen Tabakologie en rookstopbegeleiding. Deze opleidingen moeten de competenties van de zorgverleners in het kader van rookstopbegeleidingen verhogen. Ze worden gegeven door de FARES (Fonds des Affections RESpiratoires) en de VRGT (Vlaamse vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding).

Het plan voorziet verder om de patiënt te ondersteunen door de financiering van multidisciplinaire teams. Deze teams moeten de patiënt en zijn familie begeleiden, als de diagnose bekendgemaakt wordt, wanneer er vragen rijzen van sociale aard, bij het aankondigen van een herval, bij vragen over de dood of bij ontreddering van de verwanten.

Op 1 januari 1998 smolt Kom op tegen Kanker samen met de Vlaamse Kankerliga. De nieuwe organisatie werd de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) gedoopt. De fusie hing al een tijd in de lucht, omdat de activiteiten van de beide organisaties complementair waren.

Op de website Alles over kanker vind je antwoorden op “Wat is kanker?” en “Waar kan je terecht?”

Sociale maatregelen

Bekijk het volledige overzicht van sociale voorzieningen voor kankerpatiënten.

Het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker

Er zijn nog altijd kankerpatiënten die tussen de mazen van het net vallen en voor wie de ziektekosten bijzonder problematisch zijn. Het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker kan een eenmalige steun toekennen. De patiënt kan de steun niet zelf aanvragen. Alleen sociale diensten van ziekenhuis, mutualiteit, OCMW, CAW, Sociaal Huis, thuiszorgorganisatie, gemeente, bedrijf enzovoort vragen aan. Hulpverleners kunnen een aanvraag indienen op kankerfonds.be (enkel toegankelijk met een wachtwoord). Voor vragen over de toegang tot deze website en andere vragen kunt u terecht bij de helpdesk van het Kankerfonds: tel. 078 15 07 02 of mail kankerfonds@komoptegenkanker.be.

Stichting tegen Kanker

Ook de Stichting tegen Kanker biedt financiële steun aan specifiek voor mensen met kanker. Aanvragen kunnen enkel gebeuren via het ziekenhuis, ziekenfonds of OCMW. 

Sofhea, fonds voor hematologische aandoeningen

Sofhea is een sociaal fonds voor hematologische aandoeningen (ernstige bloedziekten zoals leukemie, lymfeklierkanker, de ziekte van Kahler). Sofhea biedt sociale, financiële, psychologische en morele steun voor patiënten en familieleden.

Hulpfonds van het ziekenfonds

Sommige ziekenfondsen beschikken over een eigen hulpfonds dat een tegemoetkoming kan bieden aan financieel kwetsbare gezinnen met hoge medische kosten. 

Het OCMW

Het OCMW kan financiële hulp bieden op terreinen waar het leefloon ontoereikend of niet van toepassing is, bijvoorbeeld bij hoogoplopende medische onkosten of een te dure continue medische behandeling. Lees meer op de site van Alles over kanker.