Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Ziekte

Als je ziek wordt of een ongeluk krijgt, kun je genieten van een reeks ondersteunende maatregelen. Die zijn afhankelijk van je specifieke situatie.

Iedereen heeft recht op vergoeding van raadplegingen, behandelingen, farmaceutische kosten en ziekenhuiskosten via de ziekenfondsen.

Daarnaast heeft de overheid voor verschillende ziekten een aantal regelingen ontwikkeld om de levenskwaliteit van patiënten en hun familieleden te verbeteren:

  • Bij ziekte van een kind of ernstige ziekte van een ander lid van het huishouden kan de werknemer verlof opnemen om de patiënt bij te staan.
  • Het Bijzonder Solidariteitsfonds geeft financiële steun voor bepaalde medische diensten aan patiënten die aan een zeer ernstige ziekte lijden.
  • De sociale zekerheid voorziet ook in de vergoeding van vaccins ter voorkoming van kinderziekten en epidemieën.

Zieke werknemers hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een gewaarborgd loon. Het gewaarborgd loon is het normale loon van een werknemer, dat de werkgever doorbetaalt bij het begin van de arbeidsongeschiktheid van die werknemer. Als de arbeidsongeschiktheid langer duurt, krijgt de werknemer een vervangend inkomen ten laste van de verplichte ziektekosten- en uitkeringsverzekering.

Beroepsziekten zijn ziekten die veroorzaakt worden door de uitoefening van een beroep. Het is niet eenvoudig om een beroepsziekte te definiëren. Er is een officiële lijst van verschillende beroepsziekten – maar het is ook mogelijk dat een ziekte die niet op deze lijst staat, als beroepsziekte erkend wordt.

Als patiënt vind je al je gezondheidsgegevens en -diensten online op het portaal MijnGezondheid. Je vindt er ook de informatie die je zorgverleners (je huisarts, het ziekenhuis, de apotheker...), je mutualiteit of andere overheidsinstellingen (bijvoorbeeld voor de registratie voor orgaandonatie) elektronisch opslaan en delen.