Terugbetaling van zorg voor expats in de EER of Zwitserland

Welk land is bevoegd voor mijn gezondheidszorg als ik ga wonen en werken in een andere lidstaat van de EER of in Zwitserland?

Als je in een andere lidstaat van de EER of in Zwitserland woont en er een beroepsactiviteit uitoefent, dan ben je automatisch een sociaal verzekerde van dat land, dat dan het enige bevoegde land wordt voor je verzekering op het vlak van gezondheidzorg. Die regel is ook van toepassing als je een beroepsactiviteit in België uitoefent of je wettelijke verblijfplaats in België behoudt.

Opgelet:

  • Als je tegelijk in België en in een andere lidstaat van de EER werkt, dan kunnen er nog andere, meer specifieke regels van toepassing zijn. Vraag hierover meer informatie aan je ziekenfonds.
  • Voor gedetacheerde werknemers gelden ook specifieke regels.

Welk land is bevoegd voor mijn pensioen/gezondheidszorg als ik gepensioneerd ben?

Als gepensioneerde kun je in een andere lidstaat van de EER wonen, terwijl je toch je pensioenrecht en dekking van gezondheidszorg ten laste van België behoudt.