Terugbetaling van zorg in het buitenland tijdens een reis

Heb ik tijdens een reis in het buitenland recht op terugbetaling van zorg?

De regels en procedures die van toepassing zijn om toegang te hebben tot geneeskundige verzorging kunnen verschillen naargelang van het land van bestemming.